Title with Logo of High Court of Karnataka Title with Logo of High Court of Karnataka
Decrease Font Size Reset Font Size Increase Font Size Magenta on Black Background Original Background
Azadi Ka Amrit Mahotsav


FORMER REGISTRAR GENERALS
SL.NO.
NAME OF THE OFFICER
FROM
TO
REGISTRARS
1.
Mr. P. Subramaniam
01.06.1965
20.06.1971
2.
Mr. P. S. Bhat
21.06.1971
31.12.1977
3.
Mr. R. C. Castelino
01.01.1978
31.03.1979
4.
Mr. C. M. Basavarya
01.04.1979
04.10.1982
5.
Mr. K. Gopal Hegde
04.10.1982
16.04.1983
6.
Mr. R. C. Ijari
18.04.1983
24.05.1987
7.
Mr. B. Jagannatha Hegde
25.05.1987
28.03.1990
8.
Mr. A. B. Murgod
30.03.1990
24.10.1990
REGISTRAR GENERALS
9.
Mr. S. Venkataraman
25.10.1990
22.02.1993
10.
Mr. R. G. Vaidyanatha
22.02.1993
24.02.1994
11.
Mr. M. P. Chinnappa
25.02.1994
17.12.1995
12.
Mr. V. G. Sabhahit
18.12.1995
17.02.2000
13.
Mr. A. C. Kabbin
21.02.2000
08.09.2003
14.
Mr. N. Ananda
08.09.2003
05.01.2006
15.
Mr. A. S. Pachhapure
18.01.2006
03.07.2007
16.
Mr. Budihal R. B.
04.07.2007
23.05.2011
17.
Mr. P. Krishna Bhat
23.05.2011
20.03.2013
18.
Mr. Budihal R. B.
20.03.2013
23.10.2013
19.
Mr. B. A. Patil
07.11.2013
01.06.2015
20.
Mr. John Michael Cunha
01.06.2015
13.11.2016
21.
Mr. Ashok G. Nijagannavar
18.11.2016
02.11.2018
22.
Mr. V. Srishananda
03.11.2018
09.10.2019
23.
Mr. Rajendra Badamikar
09.10.2019
24.03.2021
24.
Mr. T. G. Shivashankare Gowda
25.03.2021
16.08.2022
25.
Mr. Muralidhara Pai B.
16.08.2022
31.01.2023
26.
Mr. K. S. Bharath Kumar
31.01.2023
-